Helling kalkulator Konvertering fra grader til prosent

I artikler om takkonstruksjon er det noen ganger to begreper som karakteriserer takets helling. Inntil nå forstår noen utviklere ikke deres verdier, forskjeller og behovet for bruk. I hundrevis av år har bygningsmenn målt bakkene i skråninger i grader, og deres struktur står fortsatt. Hva var grunnen til å introdusere en annen metode for måling av skråning, hva er de faktiske fordelene av dette? Vi vil prøve å gi svar på dette og andre spørsmål i denne artikkelen.

Takhelling i grader og percents

Hvorfor trenger du å vite takets helling

Uten en nøyaktig forståelse av dette problemet, er det umulig å håndtere bakkene i grader og prosenter. Hva påvirker bakken i bakkene?

Type takmateriale

Vind og snøkraft

Som det fremgår av bordet, er takhellingens hellingsvinkel en av de viktigste tekniske parametrene til taksystemet hjemme. De holder oppmerksom på det fra begynnelsen av byggeprosjektet.

Hvorfor trenger du å vite hellingsvinkelen

Prosjektdokumentasjon av bygninger tar hensyn til et stort antall individuelle faktorer, mens spesialister prøver å ta hensyn til maksimalt antall kundebehov. Men bare under en betingelse - deres ønsker påvirker ikke styrken og påliteligheten til strukturen og oppfyller de eksisterende lovkravene i statlige standarder.

En av de viktigste elementene i en hvilken som helst bygning eller struktur er taktekking, under design, sikkerhet, pålitelighet og holdbarhet, ikke design, kommer til første plass. I moderne bygninger beskytter taket ikke bare det mot nedbør, men forhindrer også varmetap.

Gantry Angle Kalkulator

I hvilke verdier måles hellingsvinkelen

Ved første øyekast, et veldig merkelig spørsmål. I hundrevis av år måler alle verdens forskere hellingsvinkelen i grader eller ppm. Og byggherrer har nylig kommet opp med et annet mål for å måle takhellingens hellingsvinkel - prosenter. Hvorfor dette er gjort er ukjent for oss, da det også er ukjent hva interessen gjør det lettere, hvilke beregninger er lettere å gjøre med dem, hvordan de kan visuelt erstatte grader. For eksempel, hvis kunden vet at hellingsvinkelen til bakkene er 45 °, representerer han den vinkelen han har tak på. Og hvis han ble fortalt at hellingsvinkelen er 50%, hva slags tak burde han forestille seg?

Hvorfor trenger du takets hellingsvinkel

Avhengig av type tak og klimasone på byggeplassen, velger designerne den optimale hellingsvinkelen. I fremtiden brukes denne verdien under ulike beregninger av trussystemet. Hva påvirker tilt?

 1. De lineære dimensjonene til trussbenene. Med hensyn til hellingsvinkelen endres størrelsen på de vertikale og horisontale kreftene. Uten lutningsvinkelen bidrar ikke kun vitenskapen til forsterkning til å beregne de faktiske verdiene av lastene, og på grunnlag av disse data bestemmes bredden og tykkelsen til tømmer som brukes til fremstilling av tetningsben.
 2. Step rafter. Hvis du planlegger å bruke loftet til boligen, så er standard-trinnet innenfor 60 cm. Dette skyldes at på taket er takene oppvarmet, nemlig isolasjonsbredden. Det spiller ingen rolle om det er presset eller rullet mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum eller andre polymere isolasjonsmidler. For kaldt tak, er avstanden til honning ved rafterben ikke regulert og avhenger bare av størrelsen på brettene og hellingsvinkelen i bakkene.

Trinn mellom takter

Valg av tverrsnitt og lengde på trussfot

Single Shed Roof Length Kalkulator

Eksempler på å bruke takets hellingsvinkel i grader

For eksempel, ta huset størrelse på 8 × 10 m, vil taket bli kaste. Lengden på bakkene er 10 m, hellingsvinkelen er 20 °. Beregn alle andre dimensjoner av trussystemet. For beregninger tegner du en høyre trekant med hjørnene A, B, C og henholdsvis sider a, b og c.

 • a er høyden på trussystemet (loftrom);
 • b - halv bredden av huset, en kjent verdi, i vårt tilfelle 4 m;
 • c - lengden på løfteren uten taket på taket.

Vinkel A er skråningsvinkelen på bakken, en kjent verdi, i vårt tilfelle 20 °.

Vi trenger å kjenne lengden på trussfoten uten størrelsen på takskjulets overheng (c) og høyden på trussystemet (a). Alt dette kan gjøres, å vite hellingsvinkelen. Husk, ikke prosentandelen av skråningen, men vinkelen til skråningen av bakken.

Lengden på trussfoten bestemmes av formelen (se figur nedenfor).

Vi har b = 4 m og hellingsvinkelen A = 20 °. Nå ved hjelp av en enkel kalkulator definerer vi = 0,939. Ved å erstatte de kjente verdiene i formelen c = 4: 0.939 = 4.25 m. Dette er lengden på sperren.

Nå må du vite høyden på trussystemet. Vi definerer det ved hjelp av formler (se figuren under).

Det er ingen problemer med de to første formlene, vi vet alle dataene. For å kunne bruke den tredje formelen, må du vite vinkelen B. Dette gjøres veldig enkelt. Summen av alle indre hjørner av en trekant er alltid 180 °. Vi vet den riktige vinkelen på 90 ° og hellingsvinkelen på bakken på 20 °. Summen av disse to vinklene er 90 + 20 = 110 °. Derfor er vinkelen B lik 180-110 = 70 °.

Bestem høyden på trussystemet for alle tre formler:

 • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 × 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Som du ser, var resultatet i alle tilfeller det samme. I vårt tilfelle er trussystemets høyde 1,14 m. Slik lærte vi alle dimensjonene av interesse ved hjelp av hellingsvinkelen og elementære trigonometriske funksjoner. Deretter kan du beregne antall byggematerialer, etc.

Er viktig. Det er nødvendig å huske en enda viktigere faktor. Alle byggverktøy og utstyr viser kun hellingsvinklene i grader, det er ingen skala med prosentandeler.

Hvis du finner det vanskelig å beregne, er det spesielle tabeller eller online kalkulatorer. Erstatt dine kildedata og gjenkjenn omgående de manglende dimensjonene. Alt er enkelt og pålitelig. Nå er det nødvendig å dvøye mer om å bestemme takets helling i prosent.

Hva er prosentandelen bias

Det er verdt å snakke om skråningsvinkelen i skøyter i prosent. Begrepet "tiltvinkel som prosentandel" er teknisk analfabet og brukes kun av de som ikke bygger noe selv.

Er viktig. Alle raster av rafter ben er gitt i grader, under montering av rafter system ingen bruker en prosentandel. Spesielt siden det ikke er noen måleverktøy som måler vinkler i prosent. Det er spesielle tabeller for å konvertere interesse for vinkler, men mer om det senere.

Vurder disse definisjonene i praksis. Anta at bakken i bakkene er 30%. Hva betyr dette? Dette betyr at takets tak er 30% halv bredden av bygningen. For beregninger bruker vi samme trekant.

Hastigheten er beregnet ved hjelp av formelen (se figur nedenfor).

 • a er høyden på åsen;
 • b - halv bredden av bygningen.

Hva er 30% og hvordan ser et tak med et slikt prosentvis forhold utseende svært vanskelig å forestille seg. For å konvertere denne verdien til grader, bør du bruke et spesielt bord. Med hjelpen lærer vi at 30% betyr at takhellingens hellingsvinkel er ca. 16,5 °. Faktum er at for 16 ° er prosentandelen 28,7%, og for 17 ° er denne parameteren 30,5%. Hvis mesteren vet at skråningen er omtrent 16,5 °, så kan han lett forestille seg utseendet og geometrien på taket, beregne de lineære dimensjonene på stifteenhetene, takets vertikale støtter, dimensjonene på kraftplaten. Hvordan gjøres slike beregninger hvis det er en prosentvis tilt?

Eksempler på å bruke vippevinkelen i prosent

Beregningen av parametrene til trussystemet ved hjelp av prosentandelen av høyden på åsen og halvbredden av bygningen gjøres ved hjelp av en kalkulator.

Å ha en innledende formel, utføres ytterligere beregninger ved bruk av elementære aritmetiske ligninger. Først må du konvertere en liten formel.

I dette tilfellet er X prosentandelen av takets takhøyde, som vi enedes om, for eksempel, ta 30%. Denne verdien er kjent og satt under beregninger.

For foreløpige beregninger er det nødvendig å forvandle formelen litt til dette skjemaet (se figuren under).

Nå definerer vi separat verdiene til a og b.

 • a er høyden på trussystemet,
 • b - halv bredden av bygningen, og
 • X er den prosentvise skråningen av skråningen.

Prosentandelen er kjent for oss, for ytterligere beregninger vil det være nødvendig å måle enten høyden på trussystemet eller halvbredden av bygningen. På grunn av det faktum at det er mye lettere å finne ut den andre verdien, måler vi det.

For eksempel. Bredden på bygningen er 8 meter, henholdsvis halvparten er 4 meter (b = 4 m).

Vi gjenkjenner høyden på trussystemet (se figur nedenfor).

Finn ut høyden på trussystemet

Høyden på trussystemet på 1,2 meter, hellingsvinkelen vi lærte fra bordet, er omtrent 16,5 °.

Deretter skal vi beregne lengden på trussbenet uten taket på taket. Det er to måter å gå på.

Den første. Ved hjelp av Pythagorasetningen, hvor c er lengden på tømmerstangen.

Følgelig kan verdien av c representeres av formelen i illustrasjonen nedenfor.

Hypotenuse Lengde Formel

Et eksempel på beregning (se bildet nedenfor).

Den andre. Ved hjelp av trigonometriske funksjoner. Som vi har angitt ovenfor, kan beregningen av lengden på stengeren gjøres i henhold til formelen nedenfor.

Beregningen av lengden på stiften

Alle dataene vi har, er hellingsvinkelen 16,5 °, og bredden av bygningen er 4 m.

Beregningseksempel

Det er små forskjeller langs lengden på stengeren. Dette skyldes det faktum at hellingsvinkelen ble valgt omtrent.

Hva er de beste definisjonene å håndtere?

Spørsmålet kan betraktes som retorisk. Fra skolen vet alle at vinkelen skal måles i grader og representerer enkelt sin virkelige verdi. Takets hellingsvinkel - vinkelen som dannes mellom den horisontale linjen og hellingen, på tegningene har forskjellige bokstavbetegnelser, det spiller ingen rolle. Hellingen på bakken kan ikke overstige 90 °, oftest ligger den innen 10 ° -40 °. Den nedre raden av takter av et ødelagt loftstak kan være ganske bratt, på grunn av en slik konstruksjon økes det effektive området med loftsrom.

Broket takstativsystem

Hvis alt er klart og kjent med disse konseptene, hvorfor brukes fraksjoner? For å være ærlig, kan ingen gi et forståelig og helt entydig svar. Videre, i alle fall å konvertere renter til grader, er det nødvendig å bruke tabeller, uten grader under konstruksjonen av trussystemet er ikke nok.

Noen ganger prøver de å vise tilbøyeligheten med en brøkdel, i den øvre delen av brøkdelen er høyden på trussystemet angitt, i den nedre delen av lengden av fremspringet på strømpen på den horisontale overflaten. Denne prosjekten kalles ganske enkelt halvparten av huset. I noen artikler kan du finne betegnelsen helling 1: 4 eller 2,5: 6. Hvis disse verdiene er delt og multiplisert med 100, så får vi definisjonen i prosent.

Tabellene er utarbeidet på grunnlag av hvor mange grader en prosent har av forholdet mellom takets høyde og halvparten av bredden. En grad er omtrent 1,8 - 1,9%. Nå kan du dele prosentandelen med denne verdien og få hellingsvinkelen i grader. For eksempel er prosentandelen av taket 30%. For å konvertere til grader, skal denne verdien deles med 1,9.

Grad og Prosent

Men verdiene er unøyaktige, avhengigheten er mye mer komplisert og ikke-rettlinjet, du kan bare bruke oversettelsen for klarhet, bruk metoden som er oppnådd ved denne metoden ved hellingsvinkelen i hellingen i grader for ytterligere beregninger er forbudt, for mye feil. For klarhet har designerne utviklet en spesiell ordning for forholdet mellom måleenheter av takets hellingsvinkel.

Nøyaktige data kan hentes fra et spesialtabell, hvis det ikke er der, bruk nettkalkulatoren for å konvertere verdiene for å bestemme bakken på takhellene.

Hvordan gjør vinkelen på loftet på loftet

Jo større stue på loftet - jo mer komfortabelt er det å leve i den, jo mer prestisjefylte er bygningen vurdert. Utviklere foretrukket pre-orientert avhengig av disse ytelseskarakteristikkene av takets form, kunnskapen vil hjelpe deg med å velge det beste løsningssystemet. Den kan gjøres komfortabel og billig, egnet for bruk av ulike takmaterialer.

Avhengigheten av loftet nyttig område på takets vinkel

Diagrammet viser tydelig hvordan området på et rom endrer seg med en endring i hellingsvinkelen i bakken. Under bestemmelsen av loftet må man huske på at det er upraktisk å gjøre høyden på rommet mindre enn to meter, slike rom har en deprimerende effekt på beboerne.

Men det er negative faktorer som oppstår når hellingsvinkelen øker.

 1. Antall byggematerialer vil øke. Jo større hellingsvinkelen er - desto lengre er lengden på stengebenene. Tenk på et eksempel. Hellingen til bakkene er 45 °, bredden på huset er 8 m.

Med slike data, lengden på en stifter

Lengden på to trussben er henholdsvis 5,66 + 5,66 = 11,32 m. Dette til tross for at bredden på bygningen er bare 8 m. I praksis betyr dette at du for et slikt tak må kjøpe på 8: 11.32 × 100 = 70 % mer tømmer og taktekking enn et magert til flatt tak.

 • Den estimerte kostnaden for taktekking øker. Ikke bare på grunn av økt mengde materialer som trengs, men også på grunn av en økning i kompleksiteten av takarbeid. Slike oppgaver kan kun utføres av høyt kvalifiserte spesialister, og deres tjenester er svært dyre.
 • Øk vindbelastningen på taket. Arbeidet er overturning, det kreves ytterligere spesielle konstruksjonsforanstaltninger for å øke påliteligheten av å feste mauerlat til fasadeveggene og rafterbenene til mauerlati.
 • Trinn-for-trinns instruksjoner for å bestemme størrelsen på trussystemet

  Det er nødvendig å kjenne dimensjonene til elementene i trussystemet, hvis bredden på bygningen og rampens hellingsgrad er kjent. Tak vanlig duo-tonehøyde. Husbredde B = 8 m, skråningsvinkel på 35 °.

  Trinn 1. Beregn høyden på takstøttens vertikale støtter. De er installert under åsen og tar opp den vertikale belastningen. For å vite takets høyde bør du bruke formelen nedenfor.

  Formel for beregning av takets høyde

  Trinn 2. Beregn trussfoten uten overheng.

  Lengde på rafterbein uten overheng

  Trinn 3. Kontroller riktigheten av beregningene. For dette anbefales det å bruke Pythagorasetningen.

  Grad og Prosent

  Taket på taket skråninger - på hva det avhenger av og hva det måles.

  Et slikt viktig faktum for taket er dets skråning. Taket på taket er takets hellingsvinkel i forhold til det horisontale nivået. Takvinkels hellingsvinkel er lavt skrånende (skånsom), middels skrånende og tak med bratte (kraftig skrånende) bakker.

  Et lavsidet tak er taket, hvor installasjonen utføres med hastigheten på den minste anbefalte skråningsvinkelen. Så for hvert tak er det en anbefalt minimumshelling.

  Hva bestemmer takets helling

  • Fra takets evne til å beskytte strukturen mot eksterne faktorer og påvirkninger.
  • Fra vinden - jo større taket på taket er, desto større belastes verdien av vinden. Med bratte bakker, vindmotstand minker, og vindstyrking øker. I regioner og steder med sterke vind, anbefales det å bruke en minimal takhelling for å redusere lasten på takstøttene.
  • Klart deksel (materiale) - For hvert takmateriale har sin egen minimale hellingsvinkel hvor du kan bruke dette materialet.
  • Fra arkitektoniske ideer, løsninger, lokale tradisjoner - så i forskjellige regioner er det gitt preferanse til en bestemt takstruktur.
  • Fra nedbør: Snøbelastninger og regn i regionen. På takene med en stor skråning vil ikke samle seg i store mengder snø, gjørme og blader.

  Hva er takets helling

  Betegnelsen av takets helling på tegningene kan være både i grader og i prosent. Taket på taket er angitt av latinsk bokstav i.

  I SNiP II-26-76 er denne verdien angitt i prosent (%). For øyeblikket er det ingen strenge regler om betegnelsen av takets helling.

  Måleenheten av takets helling betraktes som grader eller prosenter (%). Deres forhold er vist nedenfor i tabellen.

  Beregning av minimum og optimal hellingsvinkel på taket i prosent og grader, avhengig av type tak og takmateriale

  Taket er et viktig sted i utformingen av alle typer bygninger, siden den er ansvarlig for å gi grunnleggende forhold for komfort og tillater ikke at eksterne faktorer skader husets dekorasjon.

  Selvfølgelig, for høykvalitets husly er det nødvendig å ta hensyn til mange faktorer i designprosessen. En av hovedposisjonene i denne sammenheng er beregningen av takets hellingsvinkel.

  Hvorfor er det så viktig og hva du trenger å vite, slik at beregningen er riktig, og senere trenger du ikke å gjøre taket delvis om igjen, om ikke helt? Om dette og snakk i denne artikkelen.

  Beregningen av takets helling gjøres best ved hjelp av en spesiell online kalkulator, som ligger under.

  Hvorfor måle belegningsvinkelen på belegget og hvilke faktorer denne verdien avhenger av

  Takvinkelsens vinkel er den geometriske formasjonen av skjæringspunktet mellom to plan. Av dem menes et horisontalt plan og en lignende overflate av en skråning.

  Så hvorfor måle takets vinkel:

  1. Måling av konstruksjonsazimut, først og fremst, gjør det mulig å "estimere" hensikten med takkonstruksjonen med hensyn til det valgte takmaterialet, klimatiske egenskaper, formålet med loftet og selve skurets struktur.
  2. I tillegg, etter beregningene, er det ikke bare mulig å rationalisere fremtidige finansielle utgifter, men også å fastslå korrektheten og påliteligheten til designet, som ikke medfører tap som skyldes lekkasjer, faller, takter og andre hendelser.
  3. Taket på taket er tatt avhengig av to parametre - det første gjelder værforholdene og mengden nedbør, og den andre er preget av spesifikasjonene av typen av tak. Derfor, når det kommer til nordlige og snødekte områder, må det fremtidige taket håndtere anstendig belastning. Innbyggerne i fjellområdene er ikke kjent med slike vanskeligheter.
  4. Noen tak må tåle snødekke i 6-8 måneder i året. Under disse forholdene har eierne av snødekte husene forenklet livet for en bratere grad av tilbøyelighet. I sin tur gjør slik konstruksjonslager at hoften rationelt kan håndtere nedbør og dens konsekvenser i form av smeltevann. Også med denne tilnærmingen øker størrelsen på det brukbare området.

  Selvfølgelig er ikke alt så bra med en skarp romba, fordi ved å øke skråningen, øker behovet for ytterligere volumer av både takmaterialer og strukturelle elementer proporsjonalt. Det blir også aktuelt å øke motstanden til lagerdelene.

  Ikke mindre viktig når du beregner bakken er materialets spesifikasjoner, som vil fullføre strukturen på baldakinen fra utsiden. Det er ingen hemmelighet for alle at hver type topplokk i skildet preges av driftsegenskaper og kostnader.

  Samtidig kan det være nyanser som bare er karakteristiske for denne typen taklag. For eksempel må du kanskje legge ut flere lag, eller du vil trenge store utgifter for varme og vanntetting.

  Hellingsvinkel avhenger av vindrosen

  Kanskje den tredje viktigste faktoren som den beregnede skråningen avhenger av, er etablering av utnyttet eller uutnyttet status. Den ikke-opererte overflaten sørger for utelukkelse av plass ved tverrsnittet av taket og den ytre beskyttelsesstrukturen.

  Visuelt ser tolkningen av konseptet seg mye enklere ut, da det ser ut til å være flate hofter eller når det er en liten stigning (i området 2-7%), blir det umiddelbart klart hvorfor det mottok et slikt navn. Operert loft viser tilstedeværelsen av loftet.

  Beregning av takets vinkel: en kalkulator

  Hvordan beregne vinkelen på taket og ikke gjøre feil i beregningene? Dette vil hjelpe deg med vår byggekalkulator.

  Denne kalkulatoren beregner dekning for et taktak.

  Før du går til beregningene, i øvre høyre hjørne av kalkulatoren, må du velge takbelegg.

  Nedenfor er kalkulatorer for andre typer tak:

  Betegnelser på felt i kalkulatoren

  Beregningsresultater

  Snølastregion

  Tolkning av kalkulatorfelt

  Takhelling i prosent og grader

  Hvordan bestemme takets hellingsvinkel i grader? Den skrånende vinkelen, så vel som hvilken som helst lignende figur i henhold til geometriske kanoner, måles i grader.

  Men i mange dokumenter, inkludert SNiPs, vises denne verdien som en prosentandel, så det er ingen strenge krav og begrunnelser som skal styres av bare en måleenhet.

  Det viktigste i denne situasjonen er å kjenne proporsjonene for forholdet, hvis du plutselig trenger å konvertere grader til prosentandeler og omvendt, for eksempel, for enkelhets skyld under beregningshandlinger.

  Generelt varierer konverteringsfaktoren for grader til prosenter fra 1,7 (for 1 grad) til 2 (for 45 grader). I de tilfellene når indikatorene, ikke uttrykt i prosent, er fundamentalt viktige, brukes ppm i det digitale displayet - hundrevis av%.

  Hvis du stoler på teorien, kan tilbøyelighetene nå 60 eller 70 grader, men i praksis ser det ikke ut som det passer. Og i utseende er inntrykket "ujevne", bortsett fra at huset ditt ligger et sted i Alpene, og du må bygge et tak som hele tiden opplever snøbelastninger.

  Konvertering av grader til prosent

  Spesifikasjon av flatt og takketak

  Flate etasjer er ikke representert av en strengt horisontal overflate, uansett hvor misvisende navnet er. Konstruksjon azimut i denne situasjonen har også en skråning, men ikke signifikant - minimumsverdien skal være 3 grader.

  Når det gjelder de optimale verdiene for flatbelegg, svinger den flate takhellingen rundt 5-7 grader. Dette skyldes at taket med en vinkel på over 10º er vanskelig å kalle seg flatt. I sin tur er 12-15 grader i de fleste situasjoner allerede behandlet som en minimumsgrense for skråflater. De optimale verdiene er brede nok.

  Den optimale hellingsvinkelen til taket for snøsmelting er 40-50 grader.

  Flatt takhelling

  For eksempel, for skrånende baldakiner antas en rekkevidde på 20 til 30 grader, og i tilfelle av gavler, stiger denne tallet til 45º. Det er bare et slikt volumintervall i større grad indikerer de individuelle egenskapene til typen tak og klimatiske funksjoner.

  Minimum takhelling

  Takmateriale, som er en av hovedelementene i strukturen til det øvre planet, gir også visse anbefalinger av hellingen, avhengig av dens type.

  • Ved profilert ark er vinkelen satt til 12 grader, for metallfliser, denne figuren skal økes til 15º.
  • Ondulin eller myk flis på vanlig språk kan legges på en skråning på 11 grader. Men bare i dette tilfellet er det også en nyanse, som består av en kontinuerlig kasse.
  • Når dekker keramiske fliser, skal skråningen være minst 22º. Det er også verdt å vurdere at trussystemet er utsatt for store belastninger i tilfelle av en liten helling av skråningen. For å unngå overbelastning, bør denne faktoren vedtas under design.
  • Skifer er en av de vanligste typer overflatebelegg. Ved legging av asbestsement bølgepapp, bør taklysindikatoren ikke overstige 28%. De samme kravene til stålfly.
  • Minste helling av taket på sandwichpanelene i henhold til normer er 5 grader, hvis vinduene er planlagt i panelene, øker hellingen til 7 grader.

  Ved hvilken SNiP ser takhelling? Du kan se den optimale og minste helling av takmaterialet i SNiP II-26-76 Tak.

  Avhengigheten av skråningen på valg av taktekking

  Hvordan bestemme selv hellingsvinkelen på taket

  For å måle hellingsvinkelen kan du bruke en mirakel-enhet som kan lette hele beregningsbelastningen. Navnet på enheten snakker for seg selv - inclinometer (grader).

  Generelt kan du be om hjelp og til den mekaniske protractoren - et budsjettalternativ, men ytterligere problemer er ikke utelukket, spesielt hvis du bruker en slik enhet for første gang.

  Vi vil imidlertid fortelle detaljene til denne enheten - kanskje takket være det, vil leseren vår snart være i omløp på "deg" med dette elementet.

  • Standard inclinometer uten elektroniske klokker og fløyter presenteres i form av lameller med festet ramme. Ved krysset av lamellene er aksen som pendulen er festet på. Det særegne settet inkluderer 2 ringer, en vekt, en tallerken og en peker. Enheten er supplert med en skala med divisjoner, som ligger i den indre delen av hakk. Hvis skinnen settes horisontalt, vil pekeren falle sammen med nulldelene på skalaen.
  • Vi går nå til hovedprosessen som enheten er beregnet på. Juster skinnen på vektoren vinkelrett på ryggen. Etter det vil den nødvendige verdien vises på pendulens peker i grader.
  • Alternativet, basert på å utføre sin egen beregningsoppgave for måling av tilt ved matematiske beregninger, er ikke veldig attraktiv. I hvert fall vil vi prøve å fortelle deg på en tilgjengelig måte hvordan du gjør det selv. Det første trinnet er å finne ut lengden på hypotenus og bena. Når det gjelder å måle hellingenes helling, er den direkte skråningen en visning av hypotenusen.
  • Deretter beregner vi lengden på motsatt og tilstøtende bein. Den første av dem er representert som en avstand som skiller overlappingen og ryggen, og størrelsen på den andre skal tas som avstanden mellom midtpunktet av overlappingen og taket på taket av en viss skråning.
  • Nå, etter å ha fått to verdier, er det ikke vanskelig å finne den tredje ved å bruke trigonometri. Som et resultat, beregner vi sinus, cosinus eller tangent (avhengig av størrelsen på komponentene) ved hjelp av en ingeniørkalkulator, beregner vi den digitale verdien av hellingen som en prosentandel.
  • Eventuelle spørsmål? Se videoopplæringen nedenfor eller bruk vår online kalkulator.

  Forholdet mellom høyden på åsen med spenning

  Generelt kan algoritmen for gjennomføring av oppgjørsoperasjoner deles inn i fire trinn. Først tar vi hensyn til eksterne naturfaktorer som påvirker det fremtidige overflatelaget, sjekker våre byggeplaner med prislapper for nødvendige ressurser i nettbutikker, bestemmer typen av takmateriale og ikke slutter å tegne informasjon fra spesialiserte steder og om mulig konsultere fagfolk.

  Når det gjelder lastene, er det bedre å ikke plage med minimal forstyrrelser, da dette kan ende dårlig for et "friskt" tak. Men hvis taket er flatt og det ikke er noe sted å gå, må du ikke forsømme de forsterkende redoubts.

  Ved beregning av kostnaden, ta også hensyn til slike begreper som massen av husstrukturen og igjen belastningen fra nedbør - dette vil hjelpe deg med å finne ikke bare riktig, men også en økonomisk hyggelig løsning for lommeboken din.

  Hvis skråningen er opp til 10 grader, vil grusoverflater være et passende alternativ, og opptil 20º - bølgepapp og gulv. Stål- og kobberplater anbefales allerede i svært "bratte" tilfeller når figuren av den øvre rumba når 50-60 grader.

  Egentlig er det all den informasjonen du trenger for selvberegning av takets hellingsvinkel.

  Nyttig video

  Slik beregner du hellingsvinkelen på taket i videoformatet:

  Xatki.by

  konstruksjon blogg

  Takhelling bord

  Taket på taket - en indikator på takhellingens steilhet. Den beregnes som forholdet mellom høyden på ryggen (H) og dens horisontale fremspring (fundament) (l). Med andre ord er hellingen lik vinkelen mellom vinkelen mellom overflaten av hellingen og dens horisontale fremspring.

  Bias kan uttrykkes i grader, prosenter, som et forhold mellom sidene, som en absolutt forspenning, og som en forspenningskoeffisient.
  Den foreslåtte tabellen hjelper deg raskt å overføre verdier fra ett mål til et annet.

  Hvordan beregne minimale takhelling?

  Det ville være litt uhensiktsmessig å velge takets helling bare på grunnlag av deres estetiske preferanser. Siden påliteligheten og holdbarheten til fremtidig design er i stor grad avhengig av riktig beregnet verdi av hellingsvinkelen, som tar hensyn til områdets klimatiske egenskaper. Det vil si at takets helling skal være optimal både fra praktisk og estetisk synspunkt.

  Det faktum at idealt "flate" tak bare ikke kan tvilsomt. Tross alt må regnvann på en eller annen måte dreneres fra det. Derfor lager de en razukonku for å få minst den minste hellingen til et flatt tak.

  Det gir en mulig effektiv oppsamling av regnvann fra overflaten av taket og styrer det enten til parapet eller til de interne traktene.

  Minste vinkel på taket

  Takets minste helling avhenger av mange parametere, inkludert materialet i vanntettbelegget, selve taket (standard eller inversjon), antall vanntette lag, og andre.

  De viktigste kravene som bestemmer hellingen til et flatt tak: SNIP ↑

  Hva vil være den minste hellingen av taket, avhengig av ulike faktorer diktere spesielle konstruksjonsregler og forskrifter.

  Avhengigheten av hellingsvinkelen på taket på vanntetting er regulert ved punkt 4.3 i SP 17.13330 for 2011, slik at skråningen på et flatt tak varierer i området 1,5-10%. Store vinkler (opptil 24%) er ekstremt sjeldne, da valget av materiale for vanntetting, som ikke ville krype seg til grunnen av det skrånende taket med økende temperatur, er svært vanskelig.

  Som regel har et tak med en liten skråning et ganske stort overflateareal, og for å oppnå sin ideelle verdi er det svært problematisk. Det vil sikkert være områder der vann stagnerer, noe som kan føre til slitasje på takmaterialet eller lekkasje. Helling geometri kan gjøres relativt nøyaktig med et slips. Det er også mulig å bruke polystyrenbetong eller skumbetong. For å øke styrken, blir det laget et tynt lag av slitesterk betongrør på toppen av det lagde laget.

  Til gjengjeld er det en spesifikk forbindelse mellom takkonstruksjonens steilhet og antall lag av vanntetting. Jo mer det er, vannet går selvsagt raskere, noe som betyr at mindre vanntette lag vil være påkrevd (avsnitt 5.5).

  Det kan enkelt kontrolleres med en bøtte med vann. Vann helles på det valgte området, hvis vannet nesten uten rester går til trakten, så er hellingen på det flate taket tilstrekkelig. En lignende test kan utføres på hele overflaten av taket.

  På designtrinnet bestemmes det av beregningen hvor mye vanninntakstanker er påkrevd for et gitt tak, og allerede under konstruksjon ved hjelp av spaghetti er det nødvendig å sikre at vannet kan strømme fritt i trakten fra et hvilket som helst punkt på taket.

  Hvordan beregne takets helling: hvilken vei er bedre ↑

  Som det er kjent, i tillegg til flate (milde) strukturer, er det også pitched og høyt, og enda flere materialer for taktekking. For å kunne navigere riktig i dette mangfoldet, er det ifølge SNiP utviklet spesielle tabeller og diagrammer som gjenspeiler forholdet mellom skråningen og typen av tak.

  Taket på taket bestemmes av følgende parametere:

  • type og mengde materiale som skal dekke taket
  • nødvendig beskyttelse mot vind og fuktighet;
  • ås høyde for reparasjon av et eksisterende tak.

  Slik beregner du hellingsvinkelen i grader og prosenter

  Beregn ønsket vinkel på takets bratthet på ulike måter.

  Kalkulator for å beregne takets helling

  Å bruke denne kalkulatoren er ekstremt enkel. Faktisk kan et hvilket som helst tak deles inn i vanlig dobbelthelling, som er basert på beregningen av trekanten. Dette er hvor kalkulatoren fungerer. Følgende parametere brukes:

  • H er høyden på åsen, det vil si benet i en riktig trekant;
  • W - andre ben som er halvparten av bredden på basen;
  • L er lengden på takene, det er også hypotenuse.

  Ved å erstatte de to kjente parametrene, kan du nesten umiddelbart bestemme takets helling med lignende egenskaper. Forresten beregnes den tredje parameteren automatisk. Kalkulatorprogramvaren bruker egenskapene til en ensidig trekant og de enkleste trigonometriske formlene.

  Bruke graden

  Denne enheten, som også kalles inklinometern, har en enkel struktur: flere skinner med divisjoner og en pendel. Ved beregning av hovedskinnen har vinkelrett på åsen. Pendelens indeks viser den nødvendige vinkelen på divisjonens skala. Som du kan se, er ingenting komplisert.

  Formelen for beregning av takets helling

  Og til slutt kan den nødvendige skråningen av skråningen beregnes mest uten bruk av instrumenter for måling av skråningen, matematisk. Dette vil kreve å vite verdien

  • vertikal høyde (H), målt fra høyeste punkt av skråningen, vanligvis åsen, til den laveste - cornice;
  • legging - horisontal avstand fra bunnen til projeksjon av overkant av bakken.

  Beregn takets hellingsvinkel i grader eller prosent og betegnet på tegningen med bokstaven "i".

  Matematisk utføres beregningen av verdien av takets steilhet i prosent som følger.

  i = H: L, dvs. takets hellingsvinkel er funnet fra forholdet mellom takets høyde og fundamentet.

  Da, for å få ønsket verdi i prosent, blir verdien av forholdet oppnådd multiplisert med 100. Et spesielt tabell av forhold bidrar til å uttrykke verdien av skråningen i grader.

  La oss vurdere hvordan du beregner lutningsvinkelen i grader ved hjelp av et bestemt eksempel.

  Det viser seg at skråningen i = 2,5: 4,5 = 0,55. Og etter å ha multiplikert 100, oppnår vi henholdsvis 55%.

  Nå er det mulig å konvertere oppnådd verdi til grader i henhold til bordet, vi får - 29 °

  Den minste bakken for takbelegg kan bestemmes fra følgende graf.

  Anta at vi snakker om stålplater.

  • Vi leter etter på grafen, der den skrånende linjebuede pilen 10 hviler.
  • Kryssingspunktet mellom den skrånende og vertikale aksen gir svaret på spørsmålet - minst 28%.

  Hvis H er 3 m og L er 12 m, så er jeg = 50%.

  I tilfelle av reduserte dimensjoner er det således nødvendig med en helling på 50% (eller 27 grader) for å sikre normal regnvannutledning.

  Hvordan beregne takets helling i prosent og grader

  Det er standarder for skråninger i utformingen av ulike kommunikasjoner og fasiliteter, som styres i deres arbeid av arkitekter og byggherrer. Du kan bruke alle dimensjoner, inkludert grader. I praksis er det vanlig å betegne bratte bakker i grader, og forsiktig skrånende - i prosent og ppm.

  Måter å beregne hellingen i prosent

  Avhengig av størrelsen er måleenhetene av rulle grad, prosentandel, ppm - tusendelen av et heltall: 1 ‰ = 1/10% = 1/1000 av 1. Den fysiske betydningen av skråningen er forholdet mellom høydeforskjellen og lengden på delen hvor er observert. I hovedsak uttrykkes vinkelen: over 12 meter på et segment av en vei på hundre meter uttrykt som verdien 0,12 (tangent) = 12% = 120. Det vil si å gjøre beregningen av skråningen i ppm, du må multiplisere prosentandelen med ti.

  Når man utfører planarbeid på tomten, må man ty til målinger av bakken i bakken. Dette kan gjøres ved flere metoder:

  1. Ved hjelp av et nivå utføres alle nødvendige målinger, og deretter utgjør enkle beregninger en bias i prosent. Hvordan telle: Høydeforskjellen er delt med avstanden mellom målpunkter, og resultatet blir multiplisert med hundre prosent.
  2. I henhold til planen for tomten, om den markerer terrenget. Høyden forskjellen mellom de nødvendige punktene er lest fra figuren, og avstanden måles med en målestang. Ytterligere beregninger ligner på forrige metode.

  Taktakere står ofte overfor behovet for å bestemme selve takets takhøyde, og de vet hvordan man skal beregne skråningen ved hjelp av et spesielt verktøy som kalles et inklinometer. Utformingen av enheten er enkel: En ramme er festet på skinnen med en vinkel og pendel montert inne, med en last og en peker. Grunnlaget for enheten er plassert på den nedre overflaten av den målte delen av taket, og pilen markerer vinkelen.

  Bestemmelse av vippevinkel gjennom tangent

  Det er kjent fra trigonometri at tangenten er en brøkdel, på basis av hvilken det er et ben ved siden av hjørnet, og på toppen er motsatt (høydeforskjell). For å bestemme takhellingen i prosent og grader gjennom tangenten, må du utføre målinger:

  • høyder fra tak til takkanten;
  • avstanden fra kanten av skråningen til projeksjonen av den øvre linje av lukking av to fly.

  Etter å ha gjort enkle beregninger, får de en viss verdi, og ved hjelp av Bradis-bordet eller ved hjelp av en ingeniørkalkulator, finner du tilsvarende antall grader for ønsket vinkel. Slik beregner du hellingen i prosent er definert ovenfor: Høyde på åsen er delt inn i halve bredden på loftet, hvis bakkene er like store. Eller på projeksjonen av hver av takets overflater, når størrelsene på sidene er forskjellige. Du kan merke at dette er tangenten til en vinkel som allerede er definert i grader. For å gå til prosentandelen skråning må du utføre en handling: verdien av tg * 100, og resultatet blir i prosent.

  Forhold med takhøyde

  For hvert takmateriale er toleranser angitt for den minste hellingen. Andre faktorer som påvirker valget av takvinkelsvinkelen:

  • evnen til å beskytte strukturen grundig fra eksterne påvirkninger - menneskeskapt og naturlig;
  • Motstand mot vindbelastning - bratte overflater øker vindstyrken i strukturen, noe som gjør strukturen sårbar;
  • utbredelsen av bestemte beslutninger av arkitekter i visse regioner;
  • mengden nedbør og forurensning - lasten på taket med en stor skråning vil ikke akkumuleres.

  Byggekoder og forskrifter - SNiP II -26-76 regulerer skøytens skråning i prosent. Forholdet mellom prosent og grader for noen vinkler er gitt i tabellen.