Helling kalkulator Konvertering fra grader til prosent

Tak bakker. Slik at vann raskt fjernes fra taket, blir dets skråninger gitt en skråning, som vanligvis uttrykkes i grader eller prosenter og målt ved hjelp av geodetiske instrumenter. Helling betegner hellingsvinkelen til hellingen til horisonten (tabell 1). Jo større vinkelen er, desto brattere er taket. Moderne bygninger har tak som vanligvis er flate.

Tabell 1. Takskråninger

grad
prosent~~POS=TRUNC av
grad
prosent~~POS=TRUNC av
grad
prosent~~POS=TRUNC av

Avhengig av takhøyden, brukes et visst takmateriale og antall lag som kreves for denne banen er tilfredsstilt (figur 2). Takmaterialer på tekniske og økonomiske og fysiske egenskaper kombineres i gruppe 1-11, som er angitt på grafen ved hjelp av buede piler. Skrånende linjer indikerer skråningen. Den tykke skrå linjen på grafen viser forholdet mellom høyden på ryggen h og halvparten av begynnelsen 1/2. 1: 2-forholdet (vist i den øvre delen av den skrånende linjen) indikerer at det vertikale segmentet h er plassert på det horisontale segmentet 1/2 1/2 to ganger. På en halvcirkelformet skala viser denne skrånende linjen takets helling i grader og på vertikal - i prosent. På samme måte, i henhold til tidsplanen, kan du bestemme den minste hellingen for en bestemt gruppe anbefalte takmaterialer:

i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 eller 5: 12.

For å uttrykke bias som en prosentandel, multiplikeres dette forholdet med 100:

i = (5/12) 100 = 5 · 100/12 = 41,67.

Anslått skråning på 41,67%, mens man respekterer takets strukturelle dimensjoner, sørger for normal utslipp av stormvann.

Roll taktekking forskjellige typer med takhell opp til 2,5% er ordnet i fire lag på limbitumenmastikken. Hydroisol GI-G, GI-K, C-PM glass ruberoid, RKM-350B ruberoid, etc. brukes som rullede materialer. Av de fem lagene brukes takene. Et beskyttende lag av grus 20 mm tykt på antiseptisk mastiks helles over takteppet.

Figur 2. Grafikk for valg av takmateriale, avhengig av takhelling: 1 - sjetonger, chips, helvetesild; 2 - fliser, asbest sement ark; 3-rull materialer av fire-lags tak med et beskyttende lag av grus innebygd i varm mastikk, samt skuffer av endovas av samme tak; 4 - rullet materiale av trelags tak med et beskyttende lag av grus innebygd i varm mastikk; 5 - rullet materiale av trelags tak uten beskyttende lag; 6 - rullede materialer limt på varm og kald mastikk av tolags tak; 7 - Korrosjons asbest sement ark av en enhetlig profil; 8 - fliser; 9 - Asbest sement ark av forsterket profil; 10-lags stålplate; 11 - asbest sement ark av en vanlig profil; h - høyden på åsen; l - start, 12 - horisontal avstand (fremspring) fra bakken til taket

Med takhøyer er 10-25% av taket også arrangert i tre lag, med to underlag laget av C-PM glassruberoid, C-RK glassglass, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) glassfilt; eller lag to lagre lag av det avsatte takmaterialet RM-420-1 og ett øvre lag av det avsatte takmaterialet RC-500-2 eller RC-420-1. I disse tilfellene er et lag grus kun arrangert i daler over bredden av forsterkningen av takteppet.

Tak fra de oppbyggede valsede materialene Ordne i to eller tre lag som følger. Med skråninger på 0-10% plassert i tre lag - bunnen to og en topp (på prosjektet).

Når takets bakker er 1,5-10% av taket også arrangert i to eller tre lag - to nedre, en øvre (ifølge prosjektet).

Roll takmaterialer med en skråning på opptil 2,5% er lagt i to lag: det nederste laget av materialer med støvaktig dressing, den øverste - av materialer med grovkornet dressing.

Med en skråning på 2,5-10 og 10-25%, er det tillatt å arrangere enkeltlags tak med grovkornet dressing. Hvis det ikke er noen topp, er takflaten malt med BT-177-maling.

Mastisk taktekking med skråninger opptil 2,5% bør bestå av to til fire lag bitumen eller bitumen-polymer mastikk, som er lagt med forsterkende pakninger laget av glassfiber BB-G, BB-K eller glassnett ССС, Сіl.

Med en skråning på 2,5-10%, er mastiske tak laget i tre lag bitumen eller bitumen-polymer mastikk med tre forsterkende pads laget av BB-G, BB-K fiberglass eller glassmaske ССС, Сіl. Samtidig brukes grus på bitumen eller bitumen-gummi mastik som et beskyttende lag.

Med en skråning på 10-25%, to lagre lag av bitumen eller bitumen-polymer mastikk, forsterket med to pakninger laget av glassfiber BB-G, BB-K eller USSR glassfibernett, SS-1 og ett øvre lag av takmateriale med grovkornet og scaly bitumen sprinkling eller bitumen-polymer mastikk. I stedet for et lag med takmateriale, kan du male taket med BT-177-maling.

Tak laget av bølgede asbest sement ark Ordinære, mellomstore, forsterkede og enhetlige profiler er ordnet på loftet tak som har store (opptil 28%) bakker, en enkel konfigurasjon uten intern drenering.

Takfliser drakt på kassen, laget av trebjelker. Minste tillatt takhelling er 33%.

Metal taktekking med skråninger opptil 29% brukes for tiden hovedsakelig til store reparasjoner, samt i bygninger med høy varmeavledning, når tak ikke kan fremstilles av valsede eller mastiske materialer. Metallplater brukes også til montering av tilkoblinger og deler av tak.

Grad og prosentandelstabell

Helling kalkulator

Slope kalkulatoren vil hjelpe deg til rett tid å beregne skråningen, overskudd eller avstand uten problemer.

Kalkulatoren er i stand til å beregne takhellingen. rørledningshelling. trappens bakke. skråning av veien og så videre. Det er også mulig å beregne overskytningen mellom punkter eller avstanden fra punkt til punkt (nyttig i geodesi).

Arbeidsordre:
1. Velg verdien du må beregne
2. Velg hvilken måleenhet du vil angi / beregne skråningen (et valg av 3 typer: grader, ppm, prosent)
3. Sett den 1. ukjente
4. Sett 2. ukjent
5. Klikk på knappen "Beregning"

For referanse:
- Hellingen i grader beregnes ved hjelp av vinkelens tangent: tgx = h / L
- tonefrekvens beregnes ved hjelp av følgende formel: x = 1000 * h / L
- Hellingen i prosent beregnes i henhold til følgende formel: x = 100 * h / L

Slope kalkulatoren ble opprettet som et tillegg til de viktigste online beregningene på nettstedet, og hvis du liker det, ikke glem å fortell det til dine venner og kolleger.

Takhelling for taket på huset ditt

Eksperter vet at valget av takmateriale påvirker takets hellingsvinkel. Taket på taket - hvordan man teller, er dette problemet bare dedikert til vår artikkel. Vi håper du vil finne svar på dine spørsmål i den.

For at vannet skal strømme raskere fra takene, er dets skråninger installert i en vinkel. Express takhellingen i prosent (løyper med liten vinkel) eller grader.

Jo større disse verdiene er, desto brattere er taket. Du kan måle dem ved hjelp av et geodetisk instrument (inclinometer). Og hva er taket av taktekking? Dette er hellingsvinkelen til takhellingen til horisonten.

Vanligvis er det 4 typer takkonstruksjoner:

Selvfølgelig eksisterer ikke flatete tak, ellers stagnerer vannet hele tiden på dem. Takets hellingsvinkel kan ikke være mindre enn 3 0.

Som nevnt ovenfor kan størrelsen på skråningen måles i grader og prosenter. Nedenfor gir vi en tabell over forholdene til disse mengdene.

Før vi vurderer innvirkningen av takets hellingsvinkel på valg av taktekking, foreslår vi å finne ut hvilke faktorer som påvirker denne verdien.

Hva påvirker takets vinkel?

Fra valget av riktig hellingsvinkel i bakken avhenger av tetthet, pålitelighet og holdbarhet av taket. Men denne verdien er ikke tatt "fra taket."

Vær først oppmerksom på følgende faktorer:

 • Wind. Jo høyere hellingsvinkelen er, jo mer motstand har taket til det. Men hvis hellingsvinkelen er liten, kan vinden rive av taket. Det vil si at det er farlig å lage veldig bratte tak, men også helt uten tilbøyelighet er også dårlig. Derfor anbefaler eksperter: For områder med milde vind, skal takets hellingsvinkel være 35-40 grader, for områder med sterke vindkast fra 15 til 25 grader.
 • Atmosfærisk nedbør. Selv en ikke-spesialist forstår at jo større skråningen er, desto raskere går vannet og snøen ut av taket, og ikke strømmer under dekselet. Det vil si at taket er tettere. Dette bør også vurderes.

Fra alle de ovennevnte kan vi konkludere med at klimatiske forhold på takets byggeplass påvirker vinkelen på skråningen betydelig.

Valget av dekning, avhengig av takets helling

Valg av materialer, avhengig av takets helling

Når du velger et takbelegg. uten feil bør ta hensyn til takets vinkel. Ikke bare valget av materiale, men også antall lag som må legges (rullede materialer) vil avhenge av denne verdien.

På figur 2 kan du se minimum og maksimal skråningsvinkel hvor en eller annen type taktekking brukes.

Den vertikale skalaen viser takets helling i prosent, og den halvcirkulære (i midten av skjemaet) i grader. Ser vi på bordet finner vi ut at:

 • Overlaid rullemateriale kan brukes til tak med en hellingsvinkel fra 0 til 25%. Med en skråning på 0-10% legges laget i tre lag. Hvis denne verdien er 10-25%, kan den stables i ett lag (materiale med topping).
 • Asbest sement bølgepapp (skifer), brukes på tak med en skråning på opptil 28%.
 • Fliser brukes til tak med en helling på minst 33%.
 • Stålbelegg brukes i en hellingsvinkel på opptil 29%.

For din informasjon! Jo større taket av taket er, jo mer materiale må du bruke på dekningene. Følgelig koster et flatt takaggregat mindre enn et takaggregat med en 45 graders helling.

Å vite hvor mye taket er på taket, kan du enkelt beregne hvor mye materiale du trenger og hva takets høyde skal være.

Beregning av høyden på åsen

Forholdet mellom grad / prosenttak takhelling

Etter at vi bestemte oss for konstruksjonen av taket, bestemte oss for hvilket materiale som skulle brukes, tok hensyn til alle klimatiske forhold og bestemte seg for taket på taket, var det på tide å lære å beregne høyden på åsen.

Dette kan gjøres ved hjelp av en firkant eller en matematisk måte. For det andre alternativet er spenningsbredden til huset (h) delt med 2. Det resulterende tallet multipliseres med den relative verdien.

For å finne det, bruk tabellen under (Fig. 4). Som du kan se er verdiene skrevet for hver hellingsvinkel. For å gjøre det tydeligere gi et eksempel. Bredden på bygningen er 6 m, takets helling er 20 grader. Vi får:

Høyden på åsen er 1,08 meter. Ved hjelp av denne formelen finner du takets helling (dette er nødvendig når du reparerer et allerede ferdig tak). Hvordan telle? I omvendt rekkefølge.

Takvinkelsens vinkel er forholdet mellom høyden på takets tak og halvparten av dybden.

Hva vi får: 1.08: 3 = 0.36 multipliser denne verdien med 100 og få takhellingen i prosent: 0.36x100 = 36%, se på bordet og se: 36% = 20 grader, etter behov.

Hvordan beregne du hellingsvinkelen på taket, og hvordan du bestemmer denne verdien ved hjelp av inklinometeret, hva er dette verktøyet?

Dette er en rake med en ramme festet til den. Mellom lamellene er aksen som pendelen er festet til (to ringer, en tallerken, en vekt og en peker).

Inne i utklippet er en skala med graderinger. Når skinnen er i horisontal posisjon, faller pekeren sammen med null på skalaen.

For å bestemme takets hellingsvinkel. Inclinometer-skinnen holdes vinkelrett på åsen (i 90 graders vinkel). Pendulens peker viser ønsket verdi i grader. For konvertering til prosenter, bruk tabellen ovenfor for støping (figur 3).

Svært ofte, i byggingen av tak, kan du høre uttrykket "tak razuklonka." Hva er det

tyngdekraften sjikt

Tabell for å finne den relative verdien

Razulukka tak er et sett med aktiviteter som utføres for å skape en skråning på et flatt tak, skape skøyter og daler på den. Denne hendelsen bidrar til å løse problemet med vannstagnasjon.

For flate tak er minimumsgrensen 1,5 grader (det er ønskelig å gjøre mer), og det skal gjøres slik at vannet fra taket strømmer inn i spesielle vanninntakstanker. For dette er sementrør eller utvidet leire ofte brukt.

Hvis vi snakker om tak razuklonki under reparasjon, i stedet for byggekonstruksjon, er det bedre å bruke andre materialer (skumbetong, polyuretanskum, slabmaterialer), ettersom screed vil øke belastningen på taket betydelig. Og dette er fulle av uforutsigbare konsekvenser.

Hva annet trenger du å vite når du velger takets takvinkel:

 • Hellingen i dalen må være minst 1%;
 • Når takets hellingsvinkel er mindre enn 10%, dersom det brukes rullede bituminøse materialer, må topplaget beskyttes av grus (10-15 mm) eller steinpulver (3-5 mm);
 • Når du bruker det som takmateriale eller bølgepapp, må du forsegle leddene mellom dem.
 • Fra valget av hellingsvinkelen av taket vil avhenge av metoden for drenering av regn og smeltevann.

Som du allerede forstod mye, avhenger av valget av takets takvinkel. Eksperter sier at den optimale hellingen på taket beregnes for hver bygning individuelt.

Det er nødvendig å ta hensyn til mange faktorer: klimatiske forhold, bygningens struktur, hvilket takmateriale som skal brukes, etc. Så det er ikke noe universelt svar.

Hvordan konvertere takhellingen i grader til prosenter (tabell) og dermed valg av materialer

Avhengig av takhøyden, brukes et visst takmateriale og antall lag som kreves for denne banen er tilfredsstilt (figur 2). Takmaterialer på tekniske og økonomiske og fysiske egenskaper kombineres i gruppe 1-11, som er angitt på grafen ved hjelp av buede piler. Skrånende linjer indikerer skråningen. Den tykke skrå linjen på grafen viser forholdet mellom høyden på ryggen h og halvparten av begynnelsen 1/2. 1: 2-forholdet (vist i den øvre delen av den skrånende linjen) indikerer at det vertikale segmentet h er plassert på det horisontale segmentet 1/2 1/2 to ganger. På en halvcirkelformet skala viser denne skrånende linjen takets helling i grader og på vertikal - i prosent. På samme måte, i henhold til tidsplanen, kan du bestemme den minste hellingen for en bestemt gruppe anbefalte takmaterialer:

i = h. (1/2) = 2,5. (12/2) = 5/12 eller 5. 12.

For å uttrykke bias som en prosentandel, multiplikeres dette forholdet med 100:

i = (5/12) 100 = 5 · 100/12 = 41,67.

Anslått skråning på 41,67%, mens man respekterer takets strukturelle dimensjoner, sørger for normal utslipp av stormvann.

Roll taktekking forskjellige typer med takhell opp til 2,5% er ordnet i fire lag på limbitumenmastikken. Hydroisol GI-G, GI-K, C-PM glass ruberoid, RKM-350B ruberoid, etc. brukes som rullede materialer. Av de fem lagene brukes takene. Et beskyttende lag av grus 20 mm tykt på antiseptisk mastiks helles over takteppet.

Figur 2. Grafikk for valg av takmateriale, avhengig av takhelling: 1 - sjetonger, chips, helvetesild; 2 - fliser, asbest sement ark; 3-rull materialer av fire-lags tak med et beskyttende lag av grus innebygd i varm mastikk, samt skuffer av endovas av samme tak; 4 - rullet materiale av trelags tak med et beskyttende lag av grus innebygd i varm mastikk; 5 - rullet materiale av trelags tak uten beskyttende lag; 6 - rullede materialer limt på varm og kald mastikk av tolags tak; 7 - Korrosjons asbest sement ark av en enhetlig profil; 8 - fliser; 9 - Asbest sement ark av forsterket profil; 10-lags stålplate; 11 - asbest sement ark av en vanlig profil; h - høyden på åsen; l - start, 12 - horisontal avstand (fremspring) fra bakken til taket

Med takhøyer er 10-25% av taket også arrangert i tre lag, med to underlag laget av C-PM glassruberoid, C-RK glassglass, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) glassfilt; eller lag to lagre lag av det avsatte takmaterialet RM-420-1 og ett øvre lag av det avsatte takmaterialet RC-500-2 eller RC-420-1. I disse tilfellene er et lag grus kun arrangert i daler over bredden av forsterkningen av takteppet.

Tak fra de oppbyggede valsede materialene Ordne i to eller tre lag som følger. Med skråninger på 0-10% plassert i tre lag - bunnen to og en topp (på prosjektet).

Når takets bakker er 1,5-10% av taket også arrangert i to eller tre lag - to nedre, en øvre (ifølge prosjektet).

Roll takmaterialer med en skråning på opptil 2,5% er lagt i to lag: det nederste laget av materialer med støvaktig dressing, den øverste - av materialer med grovkornet dressing.

Med en skråning på 2,5-10 og 10-25%, er det tillatt å arrangere enkeltlags tak med grovkornet dressing. Hvis det ikke er noen topp, er takflaten malt med BT-177-maling.

Mastisk taktekking med skråninger opptil 2,5% bør bestå av to til fire lag bitumen eller bitumen-polymer mastikk, som er lagt med forsterkende pakninger laget av glassfiber BB-G, BB-K eller glassnett ССС, Сіl.

Med en skråning på 2,5-10%, er mastiske tak laget i tre lag bitumen eller bitumen-polymer mastikk med tre forsterkende pads laget av BB-G, BB-K fiberglass eller glassmaske ССС, Сіl. Samtidig brukes grus på bitumen eller bitumen-gummi mastik som et beskyttende lag.

Med en skråning på 10-25%, to lagre lag av bitumen eller bitumen-polymer mastikk, forsterket med to pakninger laget av glassfiber BB-G, BB-K eller USSR glassfibernett, SS-1 og ett øvre lag av takmateriale med grovkornet og scaly bitumen sprinkling eller bitumen-polymer mastikk. I stedet for et lag med takmateriale, kan du male taket med BT-177-maling.

Tak laget av bølgede asbest sement ark Ordinære, mellomstore, forsterkede og enhetlige profiler er ordnet på loftet tak som har store (opptil 28%) bakker, en enkel konfigurasjon uten intern drenering.

Takfliser drakt på kassen, laget av trebjelker. Minste tillatt takhelling er 33%.

Metal taktekking med skråninger opptil 29% brukes for tiden hovedsakelig til store reparasjoner, samt i bygninger med høy varmeavledning, når tak ikke kan fremstilles av valsede eller mastiske materialer. Metallplater brukes også til montering av tilkoblinger og deler av tak.

Takhelling i grader og percents

I artikler om takkonstruksjon er det noen ganger to begreper som karakteriserer takets helling. Inntil nå forstår noen utviklere ikke deres verdier, forskjeller og behovet for bruk. I hundrevis av år har bygningsmenn målt bakkene i skråninger i grader, og deres struktur står fortsatt. Hva var grunnen til å introdusere en annen metode for måling av skråning, hva er de faktiske fordelene av dette? Vi vil prøve å gi svar på dette og andre spørsmål i denne artikkelen.

Takhelling i grader og percents

Hvorfor trenger du å vite takets helling

Uten en nøyaktig forståelse av dette problemet, er det umulig å håndtere bakkene i grader og prosenter. Hva påvirker bakken i bakkene?

Type takmateriale

Vind og snøkraft

Som det fremgår av bordet, er takhellingens hellingsvinkel en av de viktigste tekniske parametrene til taksystemet hjemme. De holder oppmerksom på det fra begynnelsen av byggeprosjektet.

Hvorfor trenger du å vite hellingsvinkelen

Prosjektdokumentasjon av bygninger tar hensyn til et stort antall individuelle faktorer, mens spesialister prøver å ta hensyn til maksimalt antall kundebehov. Men bare under en betingelse - deres ønsker påvirker ikke styrken og påliteligheten til strukturen og oppfyller de eksisterende lovkravene i statlige standarder.

En av de viktigste elementene i en hvilken som helst bygning eller struktur er taktekking, under design, sikkerhet, pålitelighet og holdbarhet, ikke design, kommer til første plass. I moderne bygninger beskytter taket ikke bare det mot nedbør, men forhindrer også varmetap.

Gantry Angle Kalkulator

I hvilke verdier måles hellingsvinkelen

Ved første øyekast, et veldig merkelig spørsmål. I hundrevis av år måler alle verdens forskere hellingsvinkelen i grader eller ppm. Og byggherrer har nylig kommet opp med et annet mål for å måle takhellingens hellingsvinkel - prosenter. Hvorfor dette er gjort er ukjent for oss, da det også er ukjent hva interessen gjør det lettere, hvilke beregninger er lettere å gjøre med dem, hvordan de kan visuelt erstatte grader. For eksempel, hvis kunden vet at hellingsvinkelen til bakkene er 45 °, representerer han den vinkelen han har tak på. Og hvis han ble fortalt at hellingsvinkelen er 50%, hva slags tak burde han forestille seg?

Hvorfor trenger du takets hellingsvinkel

Avhengig av type tak og klimasone på byggeplassen, velger designerne den optimale hellingsvinkelen. I fremtiden brukes denne verdien under ulike beregninger av trussystemet. Hva påvirker tilt?

 1. De lineære dimensjonene til trussbenene. Med hensyn til hellingsvinkelen endres størrelsen på de vertikale og horisontale kreftene. Uten lutningsvinkelen bidrar ikke kun vitenskapen til forsterkning til å beregne de faktiske verdiene av lastene, og på grunnlag av disse data bestemmes bredden og tykkelsen til tømmer som brukes til fremstilling av tetningsben.
 2. Step rafter. Hvis du planlegger å bruke loftet til boligen, så er standard-trinnet innenfor 60 cm. Dette skyldes at på taket er takene oppvarmet, nemlig isolasjonsbredden. Det spiller ingen rolle om det er presset eller rullet mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum eller andre polymere isolasjonsmidler. For kaldt tak, er avstanden til honning ved rafterben ikke regulert og avhenger bare av størrelsen på brettene og hellingsvinkelen i bakkene.

Trinn mellom takter

Valg av tverrsnitt og lengde på trussfot

Single Shed Roof Length Kalkulator

Eksempler på å bruke takets hellingsvinkel i grader

For eksempel, ta huset størrelse på 8 × 10 m, vil taket bli kaste. Lengden på bakkene er 10 m, hellingsvinkelen er 20 °. Beregn alle andre dimensjoner av trussystemet. For beregninger tegner du en høyre trekant med hjørnene A, B, C og henholdsvis sider a, b og c.

 • a er høyden på trussystemet (loftrom);
 • b - halv bredden av huset, en kjent verdi, i vårt tilfelle 4 m;
 • c - lengden på løfteren uten taket på taket.

Vinkel A er skråningsvinkelen på bakken, en kjent verdi, i vårt tilfelle 20 °.

Vi trenger å kjenne lengden på trussfoten uten størrelsen på takskjulets overheng (c) og høyden på trussystemet (a). Alt dette kan gjøres, å vite hellingsvinkelen. Husk, ikke prosentandelen av skråningen, men vinkelen til skråningen av bakken.

Lengden på trussfoten bestemmes av formelen (se figur nedenfor).

Vi har b = 4 m og hellingsvinkelen A = 20 °. Nå ved hjelp av en enkel kalkulator definerer vi = 0,939. Ved å erstatte de kjente verdiene i formelen c = 4: 0.939 = 4.25 m. Dette er lengden på sperren.

Nå må du vite høyden på trussystemet. Vi definerer det ved hjelp av formler (se figuren under).

Det er ingen problemer med de to første formlene, vi vet alle dataene. For å kunne bruke den tredje formelen, må du vite vinkelen B. Dette gjøres veldig enkelt. Summen av alle indre hjørner av en trekant er alltid 180 °. Vi vet den riktige vinkelen på 90 ° og hellingsvinkelen på bakken på 20 °. Summen av disse to vinklene er 90 + 20 = 110 °. Derfor er vinkelen B lik 180-110 = 70 °.

Bestem høyden på trussystemet for alle tre formler:

 • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 × 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Som du ser, var resultatet i alle tilfeller det samme. I vårt tilfelle er trussystemets høyde 1,14 m. Slik lærte vi alle dimensjonene av interesse ved hjelp av hellingsvinkelen og elementære trigonometriske funksjoner. Deretter kan du beregne antall byggematerialer, etc.

Er viktig. Det er nødvendig å huske en enda viktigere faktor. Alle byggverktøy og utstyr viser kun hellingsvinklene i grader, det er ingen skala med prosentandeler.

Hvis du finner det vanskelig å beregne, er det spesielle tabeller eller online kalkulatorer. Erstatt dine kildedata og gjenkjenn omgående de manglende dimensjonene. Alt er enkelt og pålitelig. Nå er det nødvendig å dvøye mer om å bestemme takets helling i prosent.

Hva er prosentandelen bias

Det er verdt å snakke om skråningsvinkelen i skøyter i prosent. Begrepet "tiltvinkel som prosentandel" er teknisk analfabet og brukes kun av de som ikke bygger noe selv.

Er viktig. Alle raster av rafter ben er gitt i grader, under montering av rafter system ingen bruker en prosentandel. Spesielt siden det ikke er noen måleverktøy som måler vinkler i prosent. Det er spesielle tabeller for å konvertere interesse for vinkler, men mer om det senere.

Vurder disse definisjonene i praksis. Anta at bakken i bakkene er 30%. Hva betyr dette? Dette betyr at takets tak er 30% halv bredden av bygningen. For beregninger bruker vi samme trekant.

Hastigheten er beregnet ved hjelp av formelen (se figur nedenfor).

 • a er høyden på åsen;
 • b - halv bredden av bygningen.

Hva er 30% og hvordan ser et tak med et slikt prosentvis forhold utseende svært vanskelig å forestille seg. For å konvertere denne verdien til grader, bør du bruke et spesielt bord. Med hjelpen lærer vi at 30% betyr at takhellingens hellingsvinkel er ca. 16,5 °. Faktum er at for 16 ° er prosentandelen 28,7%, og for 17 ° er denne parameteren 30,5%. Hvis mesteren vet at skråningen er omtrent 16,5 °, så kan han lett forestille seg utseendet og geometrien på taket, beregne de lineære dimensjonene på stifteenhetene, takets vertikale støtter, dimensjonene på kraftplaten. Hvordan gjøres slike beregninger hvis det er en prosentvis tilt?

Eksempler på å bruke vippevinkelen i prosent

Beregningen av parametrene til trussystemet ved hjelp av prosentandelen av høyden på åsen og halvbredden av bygningen gjøres ved hjelp av en kalkulator.

Å ha en innledende formel, utføres ytterligere beregninger ved bruk av elementære aritmetiske ligninger. Først må du konvertere en liten formel.

I dette tilfellet er X prosentandelen av takets takhøyde, som vi enedes om, for eksempel, ta 30%. Denne verdien er kjent og satt under beregninger.

For foreløpige beregninger er det nødvendig å forvandle formelen litt til dette skjemaet (se figuren under).

Nå definerer vi separat verdiene til a og b.

 • a er høyden på trussystemet,
 • b - halv bredden av bygningen, og
 • X er den prosentvise skråningen av skråningen.

Prosentandelen er kjent for oss, for ytterligere beregninger vil det være nødvendig å måle enten høyden på trussystemet eller halvbredden av bygningen. På grunn av det faktum at det er mye lettere å finne ut den andre verdien, måler vi det.

For eksempel. Bredden på bygningen er 8 meter, henholdsvis halvparten er 4 meter (b = 4 m).

Vi gjenkjenner høyden på trussystemet (se figur nedenfor).

Finn ut høyden på trussystemet

Høyden på trussystemet på 1,2 meter, hellingsvinkelen vi lærte fra bordet, er omtrent 16,5 °.

Deretter skal vi beregne lengden på trussbenet uten taket på taket. Det er to måter å gå på.

Den første. Ved hjelp av Pythagorasetningen, hvor c er lengden på tømmerstangen.

Følgelig kan verdien av c representeres av formelen i illustrasjonen nedenfor.

Hypotenuse Lengde Formel

Et eksempel på beregning (se bildet nedenfor).

Den andre. Ved hjelp av trigonometriske funksjoner. Som vi har angitt ovenfor, kan beregningen av lengden på stengeren gjøres i henhold til formelen nedenfor.

Beregningen av lengden på stiften

Alle dataene vi har, er hellingsvinkelen 16,5 °, og bredden av bygningen er 4 m.

Beregningseksempel

Det er små forskjeller langs lengden på stengeren. Dette skyldes det faktum at hellingsvinkelen ble valgt omtrent.

Hva er de beste definisjonene å håndtere?

Spørsmålet kan betraktes som retorisk. Fra skolen vet alle at vinkelen skal måles i grader og representerer enkelt sin virkelige verdi. Takets hellingsvinkel - vinkelen som dannes mellom den horisontale linjen og hellingen, på tegningene har forskjellige bokstavbetegnelser, det spiller ingen rolle. Hellingen på bakken kan ikke overstige 90 °, oftest ligger den innen 10 ° -40 °. Den nedre raden av takter av et ødelagt loftstak kan være ganske bratt, på grunn av en slik konstruksjon økes det effektive området med loftsrom.

Broket takstativsystem

Hvis alt er klart og kjent med disse konseptene, hvorfor brukes fraksjoner? For å være ærlig, kan ingen gi et forståelig og helt entydig svar. Videre, i alle fall å konvertere renter til grader, er det nødvendig å bruke tabeller, uten grader under konstruksjonen av trussystemet er ikke nok.

Noen ganger prøver de å vise tilbøyeligheten med en brøkdel, i den øvre delen av brøkdelen er høyden på trussystemet angitt, i den nedre delen av lengden av fremspringet på strømpen på den horisontale overflaten. Denne prosjekten kalles ganske enkelt halvparten av huset. I noen artikler kan du finne betegnelsen helling 1: 4 eller 2,5: 6. Hvis disse verdiene er delt og multiplisert med 100, så får vi definisjonen i prosent.

Tabellene er utarbeidet på grunnlag av hvor mange grader en prosent har av forholdet mellom takets høyde og halvparten av bredden. En grad er omtrent 1,8 - 1,9%. Nå kan du dele prosentandelen med denne verdien og få hellingsvinkelen i grader. For eksempel er prosentandelen av taket 30%. For å konvertere til grader, skal denne verdien deles med 1,9.

Grad og Prosent

Men verdiene er unøyaktige, avhengigheten er mye mer komplisert og ikke-rettlinjet, du kan bare bruke oversettelsen for klarhet, bruk metoden som er oppnådd ved denne metoden ved hellingsvinkelen i hellingen i grader for ytterligere beregninger er forbudt, for mye feil. For klarhet har designerne utviklet en spesiell ordning for forholdet mellom måleenheter av takets hellingsvinkel.

Nøyaktige data kan hentes fra et spesialtabell, hvis det ikke er der, bruk nettkalkulatoren for å konvertere verdiene for å bestemme bakken på takhellene.

Hvordan gjør vinkelen på loftet på loftet

Jo større stue på loftet - jo mer komfortabelt er det å leve i den, jo mer prestisjefylte er bygningen vurdert. Utviklere foretrukket pre-orientert avhengig av disse ytelseskarakteristikkene av takets form, kunnskapen vil hjelpe deg med å velge det beste løsningssystemet. Den kan gjøres komfortabel og billig, egnet for bruk av ulike takmaterialer.

Avhengigheten av loftet nyttig område på takets vinkel

Diagrammet viser tydelig hvordan området på et rom endrer seg med en endring i hellingsvinkelen i bakken. Under bestemmelsen av loftet må man huske på at det er upraktisk å gjøre høyden på rommet mindre enn to meter, slike rom har en deprimerende effekt på beboerne.

Men det er negative faktorer som oppstår når hellingsvinkelen øker.

 1. Antall byggematerialer vil øke. Jo større hellingsvinkelen er - desto lengre er lengden på stengebenene. Tenk på et eksempel. Hellingen til bakkene er 45 °, bredden på huset er 8 m.

Med slike data, lengden på en stifter

Lengden på to trussben er henholdsvis 5,66 + 5,66 = 11,32 m. Dette til tross for at bredden på bygningen er bare 8 m. I praksis betyr dette at du for et slikt tak må kjøpe på 8: 11.32 × 100 = 70 % mer tømmer og taktekking enn et magert til flatt tak.

 • Den estimerte kostnaden for taktekking øker. Ikke bare på grunn av økt mengde materialer som trengs, men også på grunn av en økning i kompleksiteten av takarbeid. Slike oppgaver kan kun utføres av høyt kvalifiserte spesialister, og deres tjenester er svært dyre.
 • Øk vindbelastningen på taket. Arbeidet er overturning, det kreves ytterligere spesielle konstruksjonsforanstaltninger for å øke påliteligheten av å feste mauerlat til fasadeveggene og rafterbenene til mauerlati.
 • Trinn-for-trinns instruksjoner for å bestemme størrelsen på trussystemet

  Det er nødvendig å kjenne dimensjonene til elementene i trussystemet, hvis bredden på bygningen og rampens hellingsgrad er kjent. Tak vanlig duo-tonehøyde. Husbredde B = 8 m, skråningsvinkel på 35 °.

  Trinn 1. Beregn høyden på takstøttens vertikale støtter. De er installert under åsen og tar opp den vertikale belastningen. For å vite takets høyde bør du bruke formelen nedenfor.

  Formel for beregning av takets høyde

  Trinn 2. Beregn trussfoten uten overheng.

  Lengde på rafterbein uten overheng

  Trinn 3. Kontroller riktigheten av beregningene. For dette anbefales det å bruke Pythagorasetningen.

  Xatki.by

  konstruksjon blogg

  Takhelling bord

  Taket på taket - en indikator på takhellingens steilhet. Den beregnes som forholdet mellom høyden på ryggen (H) og dens horisontale fremspring (fundament) (l). Med andre ord er hellingen lik vinkelen mellom vinkelen mellom overflaten av hellingen og dens horisontale fremspring.

  Bias kan uttrykkes i grader, prosenter, som et forhold mellom sidene, som en absolutt forspenning, og som en forspenningskoeffisient.
  Den foreslåtte tabellen hjelper deg raskt å overføre verdier fra ett mål til et annet.

  Hvordan beregne vinkelen på taket

  Prosjekter reist hus kan ta hensyn til de mange krav, ønsker og til og med quirks eller "lunger" av eieren. Men de er alltid relatert til en felles funksjon - ingen av deres bygninger kan gjøre uten et pålitelig tak. Og i denne saken, ikke så mye kundens arkitektoniske gleder, men de spesifikke kravene til dette elementet i strukturen burde komme frem til forgrunnen. Dette er påliteligheten og stabiliteten til hele trussystemet og taket, den fullstendige gjennomføringen av taket med det tiltenkte formål - beskyttelse mot fuktighetstrykk (og i noen tilfeller i tillegg også termisk og lydisolasjon), om nødvendig - funksjonaliteten som ligger direkte under taket på lokalene.

  Hvordan beregne vinkelen på taket

  Utformingen av takkonstruksjonen er ekstremt ansvarlig og ganske vanskelig, spesielt i sine komplekse konfigurasjoner. Det ville være mer rimelig å betro denne virksomheten til fagfolk, som er kjent med metoden til de nødvendige beregningene og den aktuelle programvaren for dette. Eieren av huset kan imidlertid også være interessert i noen teoretiske poeng. For eksempel er det viktig å vite hvordan du beregner takets hellingsvinkel selv, i det minste omtrentlig - for en start.

  Dette vil gi en mulighet til umiddelbart å anslå muligheten for å gjennomføre sine egne "skribents estimater" - i henhold til oppfatningen av de reelle forholdene i regionen, i henhold til "arkitekturen" av selve taket, i henhold til planlagt takmateriale, om bruk av et loftrom. I en viss grad vil den beregnede vinkelen til takhellingen bidra til å foreta en foreløpig beregning av parametrene og mengden av sagket tømmer for tappesystemet, det totale arealet av takbelegget.

  Hva er den mest praktiske måten å måle takets vinkel på?

  Det virker - et helt unødvendig spørsmål, siden alle fra skolen vet at vinkelen måles i grader. Men det er fortsatt behov for klarhet her, for i tekniske litteratur og referanse tabeller, og i vanlig bruk av noen erfarne håndverkere, oppstår ofte andre måleenheter - prosenter eller relativ sideforhold.

  Og en mer nødvendig avklaring - hva er tatt for takets hellingsvinkel?

  Hva menes med takets takvinkel?

  Hellingsvinkelen er vinkelen som dannes av skjæringspunktet mellom to plan: horisontalplanet og taket på takhellingen. På bildet er det vist ved bokstaven i det greske alfabetet α.

  De akutte vinklene av interesse for oss (stumme vinkler kan ikke være bare ved definisjon), ligger i området fra 0 til 90 °. Rampe brattere enn 50 ÷ 60 ° i "ren" form er ekstremt sjeldne og som regel for dekorative dekorasjoner av takene - i konstruksjon av spiss tårn i gotisk stil. Imidlertid er det et unntak - bakkene på de nedre takstengene på loftet kan være så bratte.

  Mansard nedre takter kan plasseres i svært stor vinkel

  Og likevel må du ofte håndtere stingrays som ligger i området fra 0 til 45 °

  Med grader er det klart - alle sannsynligvis representerer en grader med sine divisjoner. Og hvordan skal man være med andre enheter?

  Også ikke noe komplisert.

  Det relative aspektforholdet er den mest forenklede brøkdel, som viser forholdet mellom høyden på skråningen (i figuren ovenfor er angitt av latinsk H) til projeksjon av takhelling på horisontalplanet (i diagrammet - L).

  L - det kan være, avhengig av takkonstruksjonen, halvparten av spenningen (med symmetrisk gaveltak), full spenning (hvis taket er singelhøyde) eller, for komplekse takkonfigurasjoner, et virkelig lineært segment definert av projeksjonen trukket til horisontalplanet. For eksempel, i Mansard takdiagrammet, er en slik seksjon vist godt - langs en horisontal stråle fra selve hjørnet til en vertikal søyle som strekker seg fra toppen av den nedre bjelken.

  Hellingsvinkelen er registrert som en brøkdel, for eksempel "1: 3".

  I praksis er det imidlertid ofte slik at det ville være ekstremt ubeleilig å bruke verdien av skråningsvinkelen i en slik representasjon hvis tallene i en brøkdel er ikke-sirkulære og ikke-kontraktible. For eksempel vil et forhold på 3: 11 si lite til en uerfaren byggherre. I dette tilfellet er det mulig å bruke et annet mål på takhøydemålet - prosent.

  Denne verdien er ekstremt enkel - du trenger bare å finne resultatet av å dele brøkdelen som allerede er nevnt, og deretter multiplisere den med 100. For eksempel i eksemplet ovenfor, 3: 11

  3: 11 = 0,2727 × 100 = 27,27%

  Så den oppnådde skråningen av takets helling, uttrykt som en prosentandel.

  Hva å gjøre hvis du vil gå fra grader til prosent eller omvendt?

  Du kan huske dette forholdet. 100% er en vinkel på 45 grader når beina på en rettvinklet trekant er lik hverandre, det vil si i vårt tilfelle at høyden på skråningen er lik lengden av horisontalprojeksjonen.

  I dette tilfellet er 45 ° / 100 = 0,45 ° = 27'. En prosent av skråningen er 27 vinkelminner.

  Hvis man skal tilnærming på den annen side, så 100/45 ° = 2,22%. Det er at vi oppdager at en grad er 2, 22% av skråningen.

  For å enkelt overføre verdier fra en til en annen, kan du bruke tabellen:

  Beregning av takets vinkel

  Husets tak skal være pålitelig og vakkert, og det er mulig med riktig fastsettelse av hellingsvinkelen for denne typen takmateriale. Hvordan beregne vinkelen på taket - i artikkelen.

  Formål med undervannsrommet

  Før du beregner takets hellingsvinkel, er det nødvendig å bestemme hvordan loftet skal brukes. Hvis du planlegger å gjøre det bolig, må hellingsvinkelen gjøres stor - slik at rommet er mer romslig og takene er høyere. Den andre måten er å lage et ødelagt, mansardtak. Oftest er dette taket laget av dvuhskatnoy, men det kan ha fire bakker. Det er bare det i den andre versjonen, er trussystemet veldig komplisert, og du kan bare ikke uten en erfaren designer, men mest foretrekker å gjøre alt på egen hånd, med egne hender.

  Jo høyere åsen, desto større er det effektive området på takplaten. Men samtidig øker området på taket

  Når du øker takhellingenes vinkel, er det verdt å huske noen ting:

  • Vesentlig økte kostnader for takmaterialer - øker området med skøyter.
  • Vindene er tyngre på store skøyter. Hvis vi sammenligner lasten på samme hus med en vinkel på 11 ° og 45 °, vil det i andre tilfelle være nesten 5 ganger mer. For at taket kunne tåle slike belastninger, blir rafteranlegget forsterket - bjelker og takter av større seksjon er installert med en mindre tonehøyde. Og dette er en økning i verdien.
  • Hvis skråningen er høyere enn 60 °, blir det ikke tatt hensyn til snøbelastninger - nedbør faller ned og forblir ikke. Men når man bygger et brutt loftet tak, blir det tatt hensyn til snølast ved beregning av sin øvre del - flyene har en skråning på mindre enn 60 °.
  • Ikke alle takmaterialer kan brukes på bratte bakker, så vær nøye med den maksimale hellingsvinkelen som disse takene kan brukes til.

  Hellingsvinkelen er vist gjennom forholdet mellom høyden på åsen og halve bredden av bygningen

  Dette betyr ikke at et tak med en liten skråning er bedre. De er billigere når det gjelder materialer - mindre takareal, men de har sine egne nyanser:

  • Krever snøbeskyttelsesforanstaltninger for å forhindre snøskred.
  • I stedet for snøholdere er det mulig å varme opp taket og dreneringssystemet - for gradvis smelting av snøen og rettidig avløp av vann.
  • Med liten bias er det stor sannsynlighet for at fuktighet vil strømme inn i leddene. Dette medfører forbedrede vanntettingstiltak.

  Så et tak med en liten skråning er heller ikke en gave. Konklusjon: Det er nødvendig å beregne takhøyde for taket for å finne et kompromiss mellom den estetiske komponenten (huset skal se harmonisk ut), praktisk (for bolig under taket) og materiale (kostnadene bør optimaliseres).

  Tiltvinkling avhengig av takmateriale

  Taket på huset kan ha nesten noe utseende - det kan ha lave bakker, det kan - nesten ren. Det er viktig å beregne sine parametere riktig - tverrsnittet av stifterben og trinnet for installasjonen. Hvis du vil legge en bestemt type takmateriale på taket, må du ta hensyn til slike indikatorer som maksimal og minimale hellingsvinkel for dette materialet.

  Helling og Taper

  Noen ganger, i oppgaver av beskrivende geometri eller ingeniørgrafik, eller når du utfører andre tegninger, er det nødvendig å bygge en skråning og en konus. I denne artikkelen vil du lære om hvordan vipper og taper er, hvordan du bygger dem, hvordan du markerer dem riktig på tegningen.

  Hva er bias? Hvordan bestemme bias? Hvordan bygge en skråning? Betegnelsen av skråningen i tegningene i henhold til GOST.

  Bias. Helling er avviket fra en rett linje fra en vertikal eller horisontal posisjon.
  Definisjon av skråning. Helling er definert som forholdet mellom det motsatte benet av vinkelen av en riktig trekant til det tilstøtende benet, det vil si uttrykket av vinkelen av vinkel a. Hellingen kan beregnes med formelen i = AC / AB = tga.

  Bygging av skråningen. Ved å bruke eksemplet (figur), er konstruksjonen av skråningen tydelig demonstrert. For å bygge en skråning på 1: 1, for eksempel, må du utsette vilkårlige, men likegyldige segmenter på sidene av en rett vinkel. En slik forspenning vil svare til en 45 graders vinkel. For å bygge en skråning på 1: 2, er det nødvendig å utsette horisontalt et segment likeverdig til to segmenter utsatt vertikalt. Som det fremgår av tegningen, er hellingen forholdet mellom benet motsatt benet tilstøtende, dvs. det uttrykkes av tangentet til vinkel a.

  Betegnelsen av skråningen i tegningene. Betegnelsen av skråninger på tegningen er i samsvar med GOST 2.307-68. På tegningen angir du høyden ved hjelp av linjene. På hyllelinjen-callouts legger du et tegn og hvor mye hellingen er. Tegnet på skråningen skal tilsvare helling av linjen som skal bestemmes, det vil si at et av de direkte skiltene på skråningen skal være horisontal, og den andre skal være skrå i samme retning som den angitte linjen på skråningen. Skråningsvinkelen på skiltlinjen er ca. 30 °.

  Hva er taper? Formelen for å beregne avsmalningen. Taper markering på tegninger.

  Den taper. Taper er forholdet mellom diameteren av keglens fundament og høyden. Taperingen beregnes ved å bruke formelen K = D / h, hvor D er diameteren av keglens base, h er høyden. Hvis keglen er avkortet, beregnes avsmalningen som forholdet mellom differansen i diameter mellom den avkortede kjegle og dens høyde. I tilfelle av en avkortet konus, vil konisitetsformelen være: K = (D-d) / h.

  Taper markering på tegninger. Formen og størrelsen på kjeglen bestemmes ved å anvende tre av størrelsene som er oppført: 1) diameteren av den store basen D; 2) diameteren av den lille basen d; 3) diameter i et gitt tverrsnitt Ds, som har en gitt aksiell posisjon Ls; 4) lengden på kjeglen L; 5) keglens vinkel a; 6) taper med. Også på tegningen er det tillatt å indikere ytterligere dimensjoner som referanse.

  Dimensjoner på standardiserte kjegler trenger ikke å være angitt på tegningen. Nok på tegningen for å gi symbolet til avsmalningen av den aktuelle standarden.

  Taper, som helling, kan spesifiseres i grader, brøkdeler (enkelt, i forhold til to tall eller desimal), i prosent.
  For eksempel kan taperingen på 1: 5 også betegnes som et forhold på 1: 5, 11 ° 25'16 ", en desimalfraksjon på 0,2 og en prosentandel på 20.
  For kjegler som brukes i maskinteknikk, etablerer OCT / BKC 7652 en serie vanlige tapers. Normal tapers - 1: 3; 1: 5; 1: 8; 01:10; 01:15; 01:20; 01:30; 01:50; 1: 100; 1: 200. Også i kan brukes - 30, 45, 60, 75, 90 og 120 °.

  Hvordan beregne takets helling - viktige funksjoner

  For at taket på en bygning skal kunne utføre alle funksjonene som er tildelt det, er det nødvendig å ta hensyn til en rekke parametere når du oppretter det. En av de viktigste parameterne på taket er dets skråning, som sikrer fjerning av nedbør fra overflaten og påvirker evnen til å motstå ytre belastninger. Slik beregner du taket på taket, og vil bli diskutert i denne artikkelen.

  Bestemme takets helling - hva bestemmer

  For riktig beregning av takets helling er det nødvendig å ta hensyn til flere faktorer, blant hvilke de mest fremtredende er følgende:

  1. Vindbelastning. På bakken av bakkene er det mye påvirket av vinden. Slik at taket normalt kan motstå effektene, må du velge riktig vinkel. Hvis hjørnene er for store, vil belastningen på dem være høy, men en overdreven reduksjon i vinkelen kan også være farlig - et forsiktig vindkast kan bare rive av det flate taket.
  2. Snø og regn belastninger. Alt er ganske enkelt med snø. Økningen av hellingsvinkelen forenkler nedstigningen fra takets overflate. Når taket er tilbøyelig til mer enn 45 grader, vil snøen nesten ikke ligge på den. Med nedbør samme situasjon - hvis takets hellingsvinkel er for lav, kan vannet strømme inn i leddene eller stagnere på takflaten.

  Basert på disse faktorene kan du beregne hellingsvinkelen i bakkene. I tillegg må du være oppmerksom på de anbefalte indikatorene før du beregner vinkelen på et dobbelt taktak. For områder med sterke vindforhold, vil en skråning på 15-20 grader gjøre, og i andre tilfeller er den optimale hellingen 35-40 grader. Selvfølgelig må du forstå at taket i hvert enkelt tilfelle beregnes individuelt, og det er rett og slett uønsket å velge gjennomsnitt.

  Beregningsmetode

  Ved utformingen av taket er det viktig å utføre en rekke beregninger, blant annet må det alltid være en beregning av rampens hellingsvinkel. Denne parameteren påvirker direkte takkonstruksjonen: Når hellingen øker, reduseres snøbelastningen, men vindeffekten øker, derfor må taksystemet styrkes ytterligere. For arrangement av skråninger fra en stor vinkel, er det også nødvendig med flere materialer, noe som negativt påvirker byggekostnadene.

  Før du vet graden av helling av taket, må du beregne driftsbelastningen på taket, som krever to parametere:

  • Den totale massen av takkonstruksjonen;
  • Toppnivåer av snøfall, typisk for regionen der konstruksjonen finner sted.

  Den forenklede beregningsalgoritmen reduseres til følgende handlinger:

  • Først må du bestemme vekten av en kvadratmeter taket
  • Den resulterende verdien multipliseres med det totale arealet av taket;
  • Takets masse blir multiplisert med en faktor på 1,1.

  Et eksempel på beregning av takets helling i grader

  For å forstå hvordan man skal beregne takets vinkel, er det verdt å vurdere beregningsprosessen ved hjelp av et bestemt eksempel. For eksempel vil følgende data bli tatt: lathing er 2,5 cm tykk, en kvadratmeter tak veier 15 kg, isolasjonsmateriale 10 cm tykk brukes som isolasjonsmateriale, en kvadratmeter med en vekt på 10 kg og ondulin 3 kg brukes til belegging per kvadratmeter.

  Beregningen av takhellingen utføres i samsvar med fremgangsmåten beskrevet ovenfor. Substitusjonen av tilgjengelige data fører til følgende uttrykk: (15 + 10 + 3) x1,1 = 30,8 kg / kvm. Den resulterende verdien er ganske akseptabel - gjennomsnittlig belastning på taket av boliger er litt mindre enn 50 kg / kvm. I tillegg har formelen en koeffisient på 1,1, noe som øker den faktiske vekten av takkonstruksjonen, og lar deg senere erstatte takbelegget med en tyngre.

  Hvordan å vite takets vinkel

  Det er et direkte forhold mellom takhellingen og snøbelastningen. Hvis takets hellingsvinkel er mindre enn 25 grader, er snølastens koeffisient 1, og i vinkler fra 25 til 60 grader øker denne koeffisienten til 1,25. Et tak med stor hellingsvinkel vil ikke bli utsatt for snølast i det hele tatt, så de blir ikke tatt i betraktning i beregningene.

  For å bestemme takets hellingsvinkel må du bruke bordet på Bradis og en enkel metode: Takstøttens høyde er delt av lengden på gavlen delt inn i to, hvoretter det gjenstår å finne tabellvinkelen som tilsvarer resultatet.

  Takets høyde i åsen er bestemt på følgende måte:

  • Det første trinnet er å beregne bredden på spenningen;
  • Den resulterende verdien er delt med 2;
  • Resultatet av forrige beregning blir multiplisert med en koeffisient som tilsvarer en viss hellingsvinkel.

  Eksempelvis er implementeringen av en slik beregningsmetode som følger: Med en byggbredde på 8 meter og en 25 graders takhelling er estimert koeffisient 0,47. Som et resultat av substitusjon av verdier, oppnås et uttrykk for følgende form: 4x0,47 = 1,88 m. Den oppnådde verdien er takets høyde, som svarer til de tilgjengelige startdataene.

  Valget av taktekking, avhengig av takets helling

  Takmaterialer er til stede i markedet i et stort utvalg, så det vil ikke være noen spesielle problemer med å velge riktig alternativ. Takbekledning varierer i egenskaper og anvendelsesmuligheter, og alle parametrene må studeres før måling av takets tak - kun i dette tilfellet vil det være mulig å skape en pålitelig og effektiv design.

  Velger materialet til taket, det er verdt å avvise fra følgende anbefalinger:

  1. Hvis viftervinkelen er mellom 2,5 og 10 grader, er steinsmuler eller grusbelegg best. I det første tilfellet har topplaget av belegget en tykkelse på 3-5 mm, og i andre - 10-15 mm.
  2. Når vi vipper mer enn 10 grader, vil grovkornet eller valset materiale, supplert med bitumen vanntett, være det beste alternativet.
  3. For arrangering av skråtak med en hellingsvinkel på ikke mer enn 20 grader, brukes vanligvis profilert eller ark asbest sement. Alle ledd og ledd mellom takmaterialer må behandles med tetningsmiddel.
  4. Hvis takets hellingsvinkel ligger i området 20-60 grader, blir det oftest dekket med metallplater. Leddene av materialer i dette tilfellet må forsegles uten feil.

  konklusjon

  Å vite hvordan du kan finne ut taket i taket i grader, vil forenkle prosessen med designen sin, slik at du kan lage den mest pålitelige designen som kan beskytte boksen til bygningen godt fra nedbør, vind og kulde.